Можете да отправите вашите питания и мнения на:

citizens.tv@hotmail.com